doi tra hang

Chính sách đổi trả hàng

Đổi trả hàng khi khách hàng không ưng ý sản phẩm hoặc muốn bán lại máy ấp trứng SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT Tháng thứ nhất Tháng thứ 2 đến 24 1 đổi 1 (cùng mẫu, cùng màu, cùng dung lượng…). Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị lớn hơn 50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch). Hoặc: máy ấp trứng Bảo Tín thu lại máy với giá bằng 80% giá trên hoá đơn   Gửi máy bảo hành theo quy định của hãng. Hoặc: Máy ấp trứng Bảo Tín...